नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

१०० दिने कार्ययोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था र प्रमुख उपलब्धिहरु

To view or Download,click on the Link.

 

100 Days Work Status-Press Release

 

18th Jul 19 03:06:22

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1003474