Government of Nepal   Ministry of Tourism and Civil Aviation   Government of Nepal

home  नेपाली     home  home     feedback  Complaints     contacts  contacts

सुशासन र सदाचार: निजामती सेवाको आधार

 
blank
 
border
border
 
border
   
border
 
What's NEW

What's NEW !

What's NEW
» सिफारिश समिति गठन

» पर्यटन र हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम - २०७० चैत १४ गते

» विदा पर्यटन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७०

» पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस गर्ने बारेको सूचना

» सूचना : आगामी आ.व. २०७१।७२ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा - २०७०।११।२७

» मोटरसाइकल खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना-२०७०।११।१७

» दोस्रो चौमासिकको प्रगति विवरण पठाउने बारे

» Invitation for Bids for Providing Tourist Standard Vehicles on Hire for Leave Tourism

» प्रेस विज्ञप्ति- २०७०।११।१३ (नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच काठमाडौंमा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता )

» सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना-२०७०। ११।७

 

Recent Uploads.

सिफारिश समिति गठन

पर्यटन र हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम - २०७० चैत १४ गते

विदा पर्यटन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७०

पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस गर्ने बारेको सूचना

सूचना : आगामी आ.व. २०७१।७२ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा - २०७०।११।२७

मोटरसाइकल खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना-२०७०।११।१७

दोस्रो चौमासिकको प्रगति विवरण पठाउने बारे

 

Contacts

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Singha Durbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211870, 4211879, 4211607
Fax: 977-1-4211758

E-mail: info@tourism.gov.np, tourismnp@gmail.com
E-mail:  tourismnp@tourism.gov.np
Website: www.tourism.gov.np

 
 
border
 

 

blank

 

Mr. Bhim Acharya

Hon'ble Minister

blank

 

Mr. Sushil Ghimire
Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal Tourism Statistics 2012

 

 

 
border

 

Check Mail

 
 

This page has been visited

Amazing Counters times. ISP

   
Copyright © Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. All Rights Reserved. Disclaimer