नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
2. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
3. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
4. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
5. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
6. भ्रमण -आदेश फारम Download
7. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
8. माग फारम Download
9. माग फारम-WORD FILE Download
10. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
11. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
12. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
13. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
14. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
15. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
16. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
17. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
18. Google input tools-नेपाली Download
19. Letter Pad oF MOCTCA Download
20. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
21. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
22. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
23. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
24. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
25. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
26. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
27. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
28. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
29. Prativa Puraskar Faram: Download Download
30. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
31. सुचनाको हक- स्वतः प्रकाशन074-7-150 Download
32. Nepali Fonts Download
33. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
34. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
35. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
36. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
37. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

20th Oct 19 16:40:20

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1250739