नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. मौजुदा संगठन, जनशक्ति, भौतिक र वित्तीय स्थितिको विवरण संकलनको नमूना फाराम Download
2. Visit Nepal 2020 अभियान लोगो Download
3. सुचनाको हक- स्वतः प्रकाशन074-7-150 Download
4. Nepali Fonts Download
5. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
6. १०० दिनको कार्यान्वयन कार्ययोजना विवरण भर्ने नमूना Download
7. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
8. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
9. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
10. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

14th Aug 18 15:35:32

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
417127