नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
2. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
3. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
4. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
5. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
6. Google input tools-नेपाली Download
7. Letter Pad oF MOCTCA Download
8. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
9. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
10. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
11. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
12. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
13. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
14. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
15. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
16. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
17. Prativa Puraskar Faram: Download Download
18. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
19. सुचनाको हक- स्वतः प्रकाशन074-7-150 Download
20. Nepali Fonts Download
21. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
22. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
23. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
24. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
25. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

20th Apr 19 12:30:05

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
819375