नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
2. Google input tools-नेपाली Download
3. Letter Pad oF MOCTCA Download
4. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
5. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
6. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
7. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
8. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
9. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
10. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
11. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
12. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
13. Prativa Puraskar Faram: Download Download
14. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
15. सुचनाको हक- स्वतः प्रकाशन074-7-150 Download
16. Nepali Fonts Download
17. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
18. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
19. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
20. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
21. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

19th Oct 18 21:53:10

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
511056