नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

आधिकारिक मनोनयन

S.no Staff Name Position Office Nominated Date Duration Name of Training Purpose Country

19th Jan 20 22:21:36

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1535138