नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन

आ.ब. २०७४-७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठक

माननीय  à¤¸à¤‚स्कृर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जितेन्द्र नारायण देवज्यूको अध्यक्षतामा  à¤†.ब. २०७४-७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठकको फोटो झलक । 

Previous picture Next picture Close gallery

17th Jul 18 11:56:00

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
378221