नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू र नेपालका लागि भारतका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट ।

२०७४।१२।०५, à¤—ते  à¤®à¤¾à¤¨à¤¨à¥€à¤¯ à¤®à¤¨à¥à¤¤à¥à¤°à¥€ श्री रविन्द्र अधिकारीज्यू र नेपालका लागि भारतका राजदूत H.E. Mr. Manjeev Singh Puri बीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।

Previous picture Next picture Close gallery

17th Jul 18 11:57:51

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
378237