नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ Download
2. NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 Download
3. नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ Download
4. NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 Download
5. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण Download
6. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ Download
7. Tourism Employment Survey Download
8. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Download
9. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० Download
10. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Download
11. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
12. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Download
13. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
14. Tourism Facts 2014 Download
15. Nepal Tourism Statistics 2014 Download
16. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Download
17. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Download
18. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Download
19. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Download
20. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Download
21. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Download
22. Tourism Vision 2020 Download
23. राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ Final Draft Download
24. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Download

20th Apr 19 12:33:46

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
819382