नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

निर्देशिकाहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास रिसोर्ट) का सम्बन्धमा जारी आदेश,२०७० (Hotel Standard, 2070) Download
2. Homestay Operating Directive Download
3. Low Altitude Expedition Permit Directive, 2072 Download
4. Tourism Industry Service Delivery Directive, 2070 Download
5. दुर्गम क्षेत्रका हवाई उडानमा भाडा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ Download
6. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Download
7. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Download
8. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०६४ (तेश्रो संशोधन, २०७१) Download
9. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Download
10. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Download
11. होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ Download
12. सय जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने अनुदान कार्यविधि, २०६८ Download
13. विदा पर्यटन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७० Download
14. एकतारे होटल देखि पाँच तारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (रिसोर्ट) सम्बन्धि मापदण्ड Download
15. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) २०६९ Download
16. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।०८।२० को निर्णयानुसार थप र संशोधित) Download
17. आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका¸ २०७३ Download
18. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि तेस्रो संशोधन सहित २०७२ Download
19. कार्यसम्पादन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ Download
20. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार :- मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७३ Download
21. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६( मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।१२।१६ को निर्णयानुसार थप र संशोधित ) Download
22. महाकवि देवकोटा पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि Download

24th Mar 19 23:11:31

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
769703