नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

प्रतिवेदन

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. वर्तमान सरकार २०७४/११/०३ मा गठन भएपश्चात् १०० दिनमा गरिने भनिएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र उपलब्धीहरु Download
2. Eastern Nepal TDA Plan - PART 1 Main Report - FINAL VERSION - 26 Oct '16 Download
3. Eastern Nepal TDA Plan - PART 2 Annex - FINAL VERSION - 26 Oct '16 Download
4. Pokhara_integrated tourism destination development plan (final) Download
5. Integrated Tourism Destination Development Plan for Western Nepal FINAL Download
6. Dharahara Reconstuction variation Report Download
7. Progress report Download
8. संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन Download

23rd Aug 19 20:25:07

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1092827