नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन

कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र.सं. पुरा नाम पद डिभिजन र खण्ड खण्ड एक्सटेन्सन नम्बर मोबाइल नम्बर इमेल
1. 203 9856022533 rabindra2026@gmail.com
2. 143 9851074258
3. 143 9851033041
4. 9851173705
5. 9851122082
6. Culture Division 615 9851178359
7. 603 9851249033
8. Planning Division 403
9. 319 9841860544
10. 416 9841401973
11. 408
12. 616
13. 417
14. 309
15.
16. 9851147507
17. 414 9841346106
18. 414 9841354454
19. 416
20.
21.
22.
23. 9841359129
24.
25.
26.
27.
28.
29. 9851197492
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. 9813530395
37.
38.
39.
40. 9849112300
41. 9841579790
42. 9841338438
43.

14th Aug 18 15:34:58

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
417116