नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

statistic
क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Tourism Vision 2020
Dated on: 2018-07-12
Download
2. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2018-07-12
Download
3. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2018-07-12
Download
4. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2018-07-12
Download
5. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2018-07-12
Download
6. Trend of Tourist Arrival on 1st 3 month 016-018
Dated on: 2018-07-12
Download

17th Jul 18 11:52:22

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
378185