नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Nepal Tourism statistics 2018
Dated on: 2019-06-21
Download
2. Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018
Dated on: 2019-02-27
Download
3. Trend of Tourist Arrival: Latest 2018 Sept
Dated on: 2018-10-29
Download
4. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५*updated
Dated on: 2019-04-30
Download
5. Tourist Arrivals, 1st 6 months of 2016 to 2018
Dated on: 2018-07-26
Download
6. Trend of Tourist Arrival on 1st 3 month 016-018
Dated on: 2018-07-12
Download
7. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2018-07-12
Download
8. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2018-07-12
Download
9. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2018-07-12
Download
10. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2018-07-12
Download
11. Tourism Vision 2020
Dated on: 2018-07-12
Download

19th Jan 20 21:19:23

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1535012