नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Trend of Tourist Arrival: Latest 2018 Sept
Dated on: 2018-10-29
Download
2. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५
Dated on: 2018-10-03
Download
3. Tourist Arrivals, 1st 6 months of 2016 to 2018
Dated on: 2018-07-26
Download
4. Trend of Tourist Arrival on 1st 3 month 016-018
Dated on: 2018-07-12
Download
5. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2018-07-12
Download
6. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2018-07-12
Download
7. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2018-07-12
Download
8. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2018-07-12
Download
9. Tourism Vision 2020
Dated on: 2018-07-12
Download

21st Nov 18 09:33:41

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
572906