नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018
Dated on: 2019-02-27
Download
2. Trend of Tourist Arrival: Latest 2018 Sept
Dated on: 2018-10-29
Download
3. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५*updated
Dated on: 2019-04-30
Download
4. Tourist Arrivals, 1st 6 months of 2016 to 2018
Dated on: 2018-07-26
Download
5. Trend of Tourist Arrival on 1st 3 month 016-018
Dated on: 2018-07-12
Download
6. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2018-07-12
Download
7. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2018-07-12
Download
8. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2018-07-12
Download
9. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2018-07-12
Download
10. Tourism Vision 2020
Dated on: 2018-07-12
Download

25th May 19 00:58:54

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
892051