नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. भर्मण बिल sample file new Download
2. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
3. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
4. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
5. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT-01 Download
6. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
7. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
8. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
9. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
10. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
11. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
12. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
13. भ्रमण -आदेश फारम Download
14. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
15. माग फारम Download
16. माग फारम-WORD FILE Download
17. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
18. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
19. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
20. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
21. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
22. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
23. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
24. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
25. Google input tools-नेपाली Download
26. Letter Pad oF MOCTCA Download
27. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
28. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
29. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
30. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
31. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
32. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
33. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
34. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
35. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
36. Prativa Puraskar Faram: Download Download
37. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
38. सुचनाको हक- स्वतः प्रकाशन074-7-150 Download
39. Nepali Fonts Download
40. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
41. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
42. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
43. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
44. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

6th Jun 20 00:25:54

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1870076