नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन

माननीय मन्त्रीज्यूबाट नेपाल Corona Virus मुक्त क्षेत्र रहेको सन्देश प्रवाह गर्न विभिन्न कार्यहरु गर्न गराउन निर्देशन ।

6th Jun 20 02:29:47

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1870258