नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Nepal Tourism statistics 2019 * Download
2. Nepal Tourism statistics 2018 * Download
3. राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ Final Draft Download
4. कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ Download
5. NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 Download
6. नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ Download
7. NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 Download
8. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण Download
9. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ Download
10. Tourism Employment Survey Download
11. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Download
12. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० Download
13. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Download
14. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
15. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Download
16. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
17. Tourism Facts 2014 Download
18. Nepal Tourism Statistics 2014 Download
19. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Download
20. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Download
21. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Download
22. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Download
23. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Download
24. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Download
25. Tourism Vision 2020 Download
26. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Download

4th Jul 20 05:32:31

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1948624